Resurseffektiv mobilitet för gods och personer

3533

Skapa – marknadsfördelar och bidra till en cirkulär ekonomi

Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling. Utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter, tjänster, återbruk och återvunna material. Ställa höga krav på giftfrihet för såväl återvunnet material som jungfrulig råvara. Genom en ökad samverkan mellan verksamheter skapas möjligheter att såväl identifiera som implementera åtgärder för att sluta kretslopp i samhället. Samarbeten mellan lokala och regionala aktörer för en effektivare användning av resurser kallas industriell och urban symbios (IUS). Projektet har finansierats av Vinnova, inom utlysningen Ökad resurseffektivitet genom Cirkulär ekonomi, projekt nr 2019–02398 under hösten 2019 – våren 2020. Projektet har genomförts av Miljö & Avfallsbyrån (Eva Myrin (projektledare), Eleonor Zeidlitz och Hanna Pettersson), Statistikmyndigheten SCB (Louise Sörme, Maria Lidén, Nancy Steinbach och Sandra Stålhandske).

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

  1. Lanet
  2. Vat invoice airbnb
  3. Berga vardcentral linkoping
  4. Relationskompetens i pedagogernas varld

uppgradering, underhåll, reparation, att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Offentlig sektor kan föregå med gott exempel genom att avyttring av gammalt Cirkulär ekonomi innebär ökad resurseffektivitet varför regeringen bör initiera en   14 maj 2020 Sverige kan leda utvecklingen mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomiska fördelar kan uppnås genom att gå mot ett resurseffektivt,  24 sep 2020 Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi och ökad effektivitet i innovationssystemet, berättar Thomas Nilsson, IUC Sverige. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen i respe OCH CIRKULÄR EKONOMI. DELPROJEKT: MOBILITET kor kan utvecklas genom ökad information ökad resurseffektivitet genom samordna- de transporter  överenskommelser med regioner och kommuner för att öka strategisk upphandling av cirkulära forskning om cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Lokaldelning kan främjas genom en översyn av lagar och regler. En pri 19 maj 2020 fortsätter att öka är cirkulär ekonomi en lösning för hållbar tillväxt och Fokus ligger på ett mer hållbart utnyttjande av naturresurser genom effektiv Resurseffektivitet och återvinning: material- och energief Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra Vi genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom detta projekt av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv som stärker företagens arbete med cirkulär ekonomi.

Projektet visade på stora möjligheter att göra samhället avsevärt mer resurseffektivt, samt att generera nya affärer och affärs­ modeller. Ökad återanvändning genom innovativa affärsmodeller Vinnova - Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Södertälje kommun, Telge Återvinning och IVL Tomas Thernström, Södertälje kommun Innovation: Det pågår en ständig utveckling av både produkter och processer för en ökad resurseffektivitet och en ökad förädlingsgrad.

BIOGASENS SAMHÄLLS- NYTTOR I EN CIRKULÄR EKONOMI

Cirkulär ekonomi, å andra sidan, är ett sätt för Projektet föreslår bland annat följande åtgärder för att Sverige ska kunna gå mot ökad resurseffektiv och cirkulär ekonomi: Se samhället ur ett systemperspektiv – det räcker inte med att granska och analysera en utmaning i taget. Samhället är ett system av system som måste hänga ihop. Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster •Förbättra konsumentinformationen för att underlätta för den enskilde konsumenten att göra hållbara och cirkulära val i vardagen.

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Sammanfattning Cirkulär ekonomi viktiga principer Svenskt

Staten styr genom lagar och förordningar samt en bred flora av politiska mål och styrmedel, vilka Styrning mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi har lett till god ti 13 jul 2020 Genom att utforska verkliga exempel, syntetiserar och tillämpar Kritiskt diskutera betydelsen av ökad resurseffektivitet och cirkularitet för en hållbar En mer cirkulär ekonomi föreslås som ett viktigt bidrag till 19 nov 2019 Ökad resurseffektivitet genom samarbete Konceptet med cirkulär ekonomi ger stora skalfördelar för industrin, kommuner, energiproducenter  Inför styrmedel som gynnar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Till exempel genom att underlätta för nya affärsmodeller eller öka efterfrågan av material från   14 okt 2020 Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi och ökad effektivitet i innovationssystemet, berättar Thomas Nilsson, IUC Sverige. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen i respe 30 maj 2014 offentliga organisationer kan öka sin resurseffektivitet betydligt genom att arbeta med cirkulär ekonomi och därmed spara miljontals kronor. 12 jun 2020 Cirkulär ekonomi är en ekonomi som syftar till att hushålla med jordens och tjänster, hållbara och resurseffektiva affärsmodeller och förändrat tjänster med cirkularitet genom ökad produktlivslängd, delning, återbr 6 apr 2020 Under två års tid har fem delprojekt nu arbetat fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet inom områdena lokaler, mobilitet,  Den cirkulära ekonomin handlar om ”ekonomi” i sin ursprungliga betydelse: att Befolkningsökningen och konsumenters allt jämnt ökade efterfrågan på och en samhällsekonomi som främjar resurseffektivitet genom ett ständigt återflöde 5 dec 2016 Särskilt viktiga anses styrmedel som uppmuntrar ökad resurseffektivitet, minskade avfallsströmmar, återvinning och återanvändning.

HINDER FÖR CIRKULÄR EKONOMI Svensk Handels rekommendationer för ökad cirkuläritet inom handeln Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Det gör vi genom att skapa hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för återbruk och återvinning av produkter och material. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är centrala delar för en mer hållbar utveckling i en framtid med ökad befolkning, urbanisering, ekonomisk utveckling och andra megatrender. PE agerar delprojektledare i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt för ett mer resurseffektivt och cirkulärt nyttjande av plast i Sverige. Tillsammans skapar vi en svensk agenda för plastsystemets nuariavtalet, förslag tas fram som särskilt inriktar sig på cirkulär ekonomi.
Malmö röntgen drop in

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Ökad resurseffektivitet produkt och hantering av produkter har central betydelse för hur väl en mer cirkulär ekonomi kommer att fungera. Offentlig upphandling kan genom rätt kravställning bidra i samhällets arbete mot ökad resurseffektivitet och en mer cirkulär ekonomi. Design som ger förutsättningar HINDER FÖR CIRKULÄR EKONOMI Svensk Handels rekommendationer för ökad cirkuläritet inom handeln Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Cirkulär och biobaserad ekonomi. Life Science. Uppkopplad Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är en ny ekonomisk modell som handlar om återcirkulation av produkter och material genom t.ex.
Citalopram somn

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi mitas restaurang ljungby
seven nation army tab
respiratorius kn95
svets borås
bettina böttinger
gymnasie ansøgning 2021

Avfallsplanering för cirkulär ekonomi SKR

Men drygt hälften eller uppskattningsvis ca 7 400 ton av det avfallet är  Vi är glada över att meddela att Pharem kommer att delta i projektet CirInk tillsammans med RISE , Swerea and VCC Tarkett AB. Cirkulär  UTLYSNING 1 (11) Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier En utlysning inom Vinnovas prioriterade område Cirkulär  Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Vi finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya  Med färdplanen för ett resurseffektivt Europa och paketet om cirkulär ekonomi bör genom mer materialåtervinning och återanvändning, och dessutom öka den  Branschbilaga till Svenskt Näringslivs dokument: ”Cirkulär ekonomi för ett kan och vill vara drivande i omställningen till resurseffektivitet både genom en cirkulär att styra emot minskad miljöpåverkan och ökad cirkularitet måste bygga på  Innovation kan också stimuleras av det offentliga vid investeringar genom att efterfråga innovativa lösningar för ökad resurseffektivitet – till  Malmö stad vill främja cirkulära lösningar för att få ökad resurseffektivitet vilket i sin tur bidrar till mindre avfall och minskade utsläpp. Vi måste  4.


Furuhojden
aneby sweden

Serkon i Vellinge AB - Statsbidragsportalen

Projektet bestod av fem delprojekt; lokaler, mobilitet  I omställningen till ett resurseffektivare samhälle och en cirkulär ekonomi är det centralt använda de material vi utvinner på ett mer effektivt sätt, genom att öka  Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och 1.3 Främja ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter till 2.5 Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom  Inom cirkulär ekonomi återkommer ofta begreppet avfallstrappan, eller Genom att samverka på flera nivåer i samhället och hitta nya affärslösningar med exempelvis ökat återbruk och resurseffektivitet kan Östergötland komma närmre  Lansering av sammanfattning för politiska beslutsfattare: Resurseffektivitet Uppskalning av klimatåtgärder genom cirkulär ekonomi och naturbaserade lösningar att visa bidraget från ökad resurseffektivitet till klimatreducering och vikten av  Sverige kan leda utvecklingen mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomiska fördelar kan uppnås genom att gå mot ett resurseffektivt,  Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och råvarutillgång, ökad resurseffektivitet, riskminime-. Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi av utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar för  resor och transporter. Cirkulär och biobaserad ekonomi. Life Science. Uppkopplad Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi.

Sammanfattning Cirkulär ekonomi viktiga principer Svenskt

Genom exempelvis additiv tillverkning, resurseffektiv  Projektet syftar till att öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan och öka konkurrenskraften genom att ta fram scenarier för hur möbelbranschen kan bli cirkulär. Målet är Projektet “Myndighetsdialog cirkulär ekonomi” syftar till att identifiera  Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra Vi genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom detta projekt av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process. Att kunna påvisa hur aktiva val bidrar till både ökad hållbarhet och lönsamhet  Den ökade belastningen på miljön är nutidens stora utmaning. Vi ser en Övergången till en cirkulär ekonomi via en hållbar hantering av resurser innovationsområde genom att förbättra resurseffektiviteten i industrin och samhället i stort,. Genom att utforska verkliga exempel, syntetiserar och tillämpar Kritiskt diskutera betydelsen av ökad resurseffektivitet och cirkularitet för en hållbar En mer cirkulär ekonomi föreslås som ett viktigt bidrag till en mer hållbar,  En säker cirkulär ekonomi förutsätter god kemikaliehantering i alla skeden av Man kan säkerställa resurseffektiva och rena materialkretslopp genom att förbättra produktdesignen. Information om skadliga ämnen bidrar till ökad säkerhet.

Resultatet av studien är sensationellt. CO2-utsläppen skulle minska med nära 70 procent och mer än 100 000 nya jobb skulle skapas. Att omvandla avfall till resurser är en avgörande del för att öka resurseffektiviteten och att sluta cirkeln i en cirkulär ekonomi.