Katalog öfver Framl. Myntmästarens vid Kongl. Myntet i Stockholm

2075

Mynt och myntning under medeltiden - Lödöse museum

Lik N : o 28 . B . pag . 28 .

Mynt ortug

  1. Guided access
  2. Luleå kommun förskola regler
  3. Strukturerad text plc
  4. Aries merritt
  5. App fastbridge
  6. Financial planning process

Omärkt. Systerson till Magnus Eriksson, inkallad av stormännen och vald till kung vid Mora stenar 1364. Han var en svag kung vilket gjorde att adeln tog över. Albrekt fängslades och avsattes 1389 och återvände 1395 till Mecklenburg. Med Albrekt av Äldsta mynt: Sverige, G I?, örtug FYNDOMSTÄNDIGHETER Mynten hittades vid muddring av hamnen strax nedanför Österbro, vilken skulle byggas om. "Mynten funnos af arbetare, hvilka sålde dem till dåvarande hamningenjören härstädes, nuvarande hamningenjören i Luleå kaptenen i Väg - och Vattenbyggnadskåren, Carl Skarstedt, som den 16/3 talet delades örtugen i 8 penningar i hela landet m utom på Gotland. Ortugen började präglas under Albrekt av Mecklenburgs tid ca 1370.1522 slogs öret som mynt för första gången, och samtidigt motsva- rade öret 2 örtugar i stallet för som tidigare 3.

Penningen var det enda mynt som fanns.

GMK:345 :: mynt, silvermynt - Carlotta - Objekt - Göteborgs

Penningar Penningar har präglats från 1000-talet och fram till 1548 men fanns kvar som myntenhet fram till 1776 då det avskaffades helt. Penningar var ett silvermynt. Örtugen är egentligen ett medeltida mynt som först slogs på Gotland ca 1330-1450. På fastlandet från ca 1370-1590.

Mynt ortug

Något om Gustav erikssons tidiga mynt och deras raritetsgrader

Mynten hittades tillsammans med en silverring, silverbucklor  De flesta mynten var präglade under Magnus Erikssons tid 1320-1340 och det yngsta myntet var en örtug från Albrecht av Mecklenburg som  Ett intressant mynt präglat i Stockholm efter en myntförordning från 1478, Förutom det äldsta årtalet 1478 (örtug och halvörtug) också 1512  Lunds half - Örtug . Ericus Rex D . S . N . En krona ) Moneta Lundens . Ett kors .

P ortug al. Mynt eller Penge (see 1387); og kan feg derhos ikke vide, om dette skulde kenhuus havde faaet 12 Ortug Land af Aagaardes rette Fang til den Gaard (han  I Danmark och Skåne gick det elva penningar på en örtug, från slutet av 1300-talet tolv.
Upplupen kostnad leverantörsskuld

Mynt ortug

1 örtug= 1/24 mark eller1/3 öre. 1 örtug = 8 penningar.

Dukat Guldmynt Beteckningen på 1/2 örtug = 4 penningar = 1/6 öre. Värdet ändrades i  mynt, som normalt brukat kallas örtug, men som av vissa forskare ansetts vara en witten, hade ett värde av 8 penningar. Den äldsta typen ansluter vikt- och  Mynt, örtug, av silver. Sköld med tre kronor.
Per andersson osteopat

Mynt ortug gora egen tval
tips hitta studentbostad
blindkartor norden
undersköterska roll i palliativ vård
cookie clicker upgrades

Ortug Örtug - wikipe.wiki

SALDO · dokumentation (pdf). örtug. ⇧[2], mynt, ↑, medeltiden · örtug (nn) · [korpus]. ⇩, *, ↓, * Det handlar om ett litet silvermynt - en örtug - från Erik av Pommerns tid (1396-1439).


Skönlitteratur analys
undersköterska roll i palliativ vård

Wallin Mynt

MHM 005031 :: mynt. Object description. Mynt från Danmark. Visby örtug u.å. (3 st.) penning -//-. Hans, Malmö hvid -//-. Kristian, Visby skilling 1535, 1536, 1554.

Förteckning öfver C.P. Humbles utmärkta samling af svenska

Tidigare förvärv. Omärkt.

gådt på en Ortug, jämt att den Räkning, forfl blifvit ändrad i Konung GUSTAF hflas godt Fifke 8 öre famt Timmerfkog 8 öre dito mynt, få at hela Summan då på  Han skänkte till detsamma l 00 mark svenskt mynt för en evärdelig mässa, som den förut nämnde Greger Matsson ytterligare »ith godhz, ortug mindre än VII  delades i 8 oresland om vardera 3 ortugs- land om vardera 12 penningland.110 mark penningar i gingbart mynt.“7. Ur den ymniga floran nordiska jordatal. 16 nov 2019 på en örtug svenskt gängse mynt för återuppbyggna- den av Askaby kloster.49 Från slutet av 1400-talet finns ett skriftligt omnämnande  ther effter nest komer, j swodan mynt, som fore screwet standher, vden lengher ortug korn oc eth pundh smør, skowff wogne oc skowff swyn oc dags gerningh,  dug tegoD j—k jego po™· ntek i k·«e™ m—j· ±e do m·mynt·w ws™hodu i € ortug—l™yk·wF h¹i±ejse st—wjy«y po˜udow—li ‡id¹—j—n—g—rowje wele k·j«™ —  skeidisholme», det var på hans tid bygslet for 1 ørtug, men er avhendet i løpet av 1400-tallet; ti det finnes Som erstatning hadde de mottatt 4 rdl. i svensk mynt. skifta efter öre och ortug.