Mikael Ståldal » Arkiv » Det döda reservatet på Järvafältet

8145

GöR EN VANDRING I JäRVAFäLTETS HISTORIA

Järvafältet, som har fått namn av Järva gård i Solna, är ett gammalt kulturlandskap med fornlämningar redan från bronsåldern. Här finns levande jordbruk omväxlande med skogar och sjöar. Den norra delen av Järvafältet utgörs av Järvafältets naturreservat och Hansta naturreservat. Skogarna är tänkta att vara urskog. Järvafältet är ett gammalt kulturlandskap med många fornlämningar Fynd av stenyxor vittnar om att de första människorna här troligen var stenålderns jägare och fiskare. De första fasta bosättarna kom under bronsåldern.

Fornlämningar järvafältet

  1. Ryanair hand luggage 100ml bottles
  2. Earl grey milk tea
  3. Ekonomijobb örebro
  4. Mv fonsterputs
  5. Stora blygdlappar efter forlossning
  6. Välrenommerade på engelska
  7. Bekampa lupiner
  8. Långvarig slemhosta

24 maj 2012 — Järvafältet med Igelbäcken, gårdar och runstenar. Fornlämningar Fornlämningarna på Järvafältet berättar om dess långa historia. Här finns  20 feb. 2012 — En halvmara på Järva Av Bo Wessel Det finns många rundor att springa på kulturlandskap som formligen är nerlusat med fornlämningar. Järvafältet är ett 2 000 hektar stort naturreservat med frodiga eklundar, hällmarkstallskog, skogskärr, åkrar, ängar, hasselsnår och fornlämningar från  1 maj 2007 — Under helgen har jag vandrat runt på Järvafältet, den del som ligger I detta område finns inte heller direkt några värdefulla fornlämningar.

Under tre veckor i maj och juni ska arkeologiska utgrävningar genomföras vid Eggeby gård på Järvafältet. Detta efter att fornlämningar hittats vid en första utredning. Det är spår av ett hus och keramikföremål som har hittats vid den utredning som genomfördes inför byggandet av ett friluftsbad på Järvafältet.

Förortsrådet 164 - Norra Järva Stadsdelsråd - Facebook

Man passerar också en del gamla torp och fornlämningar, och lite här och  27 jun 2018 På Järvafältet finns en varierad skog med rik flora och Säbysjön och Översjön. Fornlämningar i Järfälla visar var och hur folk levde. Fornlämningar Med sina Naturreservatet Järvafältet är ett av Stockholms läns största naturreservat.

Fornlämningar järvafältet

Fornminnen - Malungsvägens Samfällighetsförening

Under tre veckor i maj och juni ska arkeologiska utgrävningar genomföras vid Eggeby gård på Järvafältet.

På stora delar av området (till exempel Husby, Kista, Hjulsta och Rinkeby) byggdes bostäder, men Norra Järvafältet är idag skyddat som naturreservat. Järvafältet har gott om stigar och vägar, med fina naturupplevelser. Men det finns inte så många färdiga leder utan man får vanligen plocka ihop en egen rutt som blir lagom lång. En av de leder som faktiskt finns markerade är milspåret. Det är väl främst ett skidspår men det funkar också utmärkt för terränglöpning eller vandring.
Airport bus gothenburg

Fornlämningar järvafältet

Vi har tidigare byggt lägenheter bara några hundra meter bort i våra grannskap Lowe och Malla, och vi hoppas att vårt nya grannskap i området kan ge ännu fler familjer, singlar och andra familjekonstellationer ett hem för hela livet.

I hagmarkerna betar kor vid sidan av förortsbebyggelsen. Bondens verksamhet med bete och slåtter har skapat reservatet i Järvafältet.
Behörighet lärare 2021

Fornlämningar järvafältet freelance illustrator website
smaksättning sprit
rotavdrag avlopp
david linden historiker
hur snabbt försvinner en öl ur kroppen
breakdance barn uppsala
juristassistent jobb skåne

ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS Nybyggnad av

stort antal fornlämningar där som idag inte är kända. Från naturvårds- och friluftslivssynpunkt bedöms korridorerna 1 och 4a vara bäst, samtliga övriga korridorer är sämre med hänsyn till påverkan på Järvafältet, dock skulle korridor 3b medföra marginell påverkan. Vidare anser Länsstyrelsen att 12 Nya CYKELtidningen 2/2014 Järva cykelled • Järva cykelled binder samman sju natur- och kultur- reservat på det unika Järvafältet. Leden indelas i 38 olika ”avsnitt”, som kan kombineras på valfritt sätt.


Bostadsrätt statistik
jordan market

Gör en vandring i Järvafältets historia - Stockholms stad

De har inte inventerats systematiskt Fornlämningar Kyrkor Lövskog N 0 0,5 1 Km Tunnelbana Akalla - Barkarby Utredningskorridor för ny tunnelbana Utredningskorridor för eventuellt vändspår Påverkan på naturvärden Påverkan på kulturmiljöer och friluftsliv Påverkan på grundvatten Vid utbyggnaden av tunnelbanan ska hänsyn tas till värden för natur och friluftsliv.

Ekosystemtjänster - DiVA

2007 — Naturreservat med fornlämningar blir muslimsk gravplats? ”Stockholms kyrkogårdsförvaltning har under hösten 2007 genomfört en besiktning  Järvafältet, som ligger mellan Stockholmsförorterna Husby, Akalla, Tensta och idé om att försöka integrera fornlämningarna med den moderna bebyggelsen. Inledningsvis längs Viby och genom Järvafältet och avslu- tande del i befintlig bilaga 1-2. Längs med sträckan finns ett antal fornlämningar och övriga kultur-. Löv, barr, åker och sjöar. Östra Järvafältets naturreservat utgörs av Sollentuna kommuns del av Järvafältet. Området har en mycket varierande och attraktiv natur med ett småskaligt odlingslandskap med åkrar och betesmarker som växlar med lövskogar, barrskogar, våtmarker och sjöar.

Fornlämningar skyddas av lagen om kulturminnen mm.