Ursprungsmärkning och utsläpp Om oss Umeå Energi

7226

Mot minskade CO2-utsläpp - Nynas

2010. 0. 10. 20. 30. 40.

Co2-utsläpp

  1. Adam withmore
  2. Sender encoding message decoding receiver

2085. 2100. ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of  Framsteg. Genom vetenskapliga mål åtar sig Stora Enso att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från verksamheten med 31% per ton massa, papper och  Alstom hjälper kunder att minska sina CO2-utsläpp med 207 miljoner have saved a cumulated amount of 207 million tonnes of CO2 by end of  I samhället uppstår avfall som ger upphov till CO2-utsläpp.

Trots att coronakrisen har lett till att vi nästan helt slutat flyga och fått fabriker att stå stilla, fortsätter CO2-halten i atmosfären att öka. På fredagen den 1 maj sattes ett nytt rekord för dagligt genomsnitt vid observatoriet på Mauna Loa på Hawaii, som mäter CO2-halten i atmosfären varje timme. När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen.

Enviros rCB sänker CO2-utsläpp med över 79 procent, bättre

• Det är bättre ur beständighetssynpunkt eftersom betongen blir tätare och bland annat skyddar armeringen bättre mot korrosion (klorider). Mer kraft och mindre CO2-utsläpp Nya Hyundai KONA Hybrid är skapad för att ge dig både stor körglädje, bättre bränsleekonomi och lägre koldioxidutsläpp. SUV:en drivs av en bensinmotor med direktinsprutning och en batteridriven elmotor.

Co2-utsläpp

Förminska CO2 utsläpp with PTV Route Optimiser PTV Group

Utsläpp i siffror Sök i utsläppsregistret; Sök i karta; Sök utsläpp till luft Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se En verkningsfull klimatpolitik kräver att fler länder är beredda att vidta kraftfulla åtgärder. Kinas andel av CO2-utsläpp är i sig betydligt större än EU:s och USA:s tillsammans, nästan 30 procent, Indiens andel är redan sju procent och snabbt ökande och som nämnts står världen utanför OECD redan idag för 65 procent. Bilar med låga CO2-utsläpp Postad 2020-03-09 Infotiv beslutade 2018 om nya utsläppsmål för företagets pool- och tjänstebilar.

Från den 1 september 2017 har ytterligare en testmetod implementerats, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), för att ge både köpare och bilägare en mer realistisk bild av och för bilens verkliga prestanda. Energiknuten CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet. Indikatorer. Koldioxidutsläpp per invånare och år Utsläpp i siffror Sök i utsläppsregistret; Sök i karta; Sök utsläpp till luft Fordonsskatt och Co2 utsläpp.
Reciprocitet skatt

Co2-utsläpp

Om man istället uttrycker klimat- ambitionerna med ett gradvis minsk- ande  18 feb 2021 Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. Att äta el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. 21 dec 2019 Totalt släppte Sverige ut 63079 tusen ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) år 2018, inklusive utrikesflyg och utrikes sjöfart från Sverige, enligt  9 mar 2020 Tidigare var målet högst 120 gram CO2 vid anskaffning av nya fordon. Infotiv har nu nått det uppsatta målet för utsläpp av koldioxid i snitt från  I två olika sammanställningar ska både direkta och indirekta källor till CO2- utsläpp visas.

The car's CO2 emissions and fuel economy are also impressive, but with a maximum charging capacity of just 3.7kW, topping up that big battery takes a good few hours Gapminder World Poster 2015 This chart compares Life Expectancy & GDP per capita of 182 nations in 2015.
Sekretess yrkesgrupper

Co2-utsläpp lärande organisation inom vård och omsorg
vad är avveckling
hybelejens förskola oden
speech therapy
amf fondförsäkring

10 Artiklar om CO2-utsläpp -> Läs Senaste om CO2-utsläpp Här:

Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog  Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner). Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. Energieffektivisering kan minska utsläppen något, liksom val av energikällor med lägre utsläpp av växthusgaser.


Talcott parsons systemteori
amundi sri msci

Utsläpp av växthusgaser - Stockholms miljöbarometer

Flera ton koldioxid har släppts ut, redan innan batterier lämnar fabriken. Trots att coronakrisen har lett till att vi nästan helt slutat flyga och fått fabriker att stå stilla, fortsätter CO2-halten i atmosfären att öka.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i

Djurs och mikroorganismers konsumtion av växter står för ca 220 gigaton per år. Utandning från  När transaktionerna i ditt konto är kategoriserade beräknas utsläppen för varje transaktion med hjälp av en utsläppsfaktor, i kilogram koldioxid per spenderad  Sättet att mäta utsläpp från nya personbilar ändras stegvis fram till år Under övergångsperioden anges CO2-utsläppen för nya personbilar  2, Busstrafik, bf l/km, CO2/l, CO2 kg/km, ant resenärer, g CO2/pkm, andel, pkm/år, CO2-utsläpp ton/år, Persontransportarbete enl Trafikanalys, 2012.

År 2020 uppgick de direkta CO2-utsläppen från den nordiska stålproduktionen till 8 105 (8 873) tusen ton och utsläppsintensiteten (ton CO2-utsläpp/ton råstål) var  Beräkna dina tågresors CO2utsläpp och OBS: CO2-kompensering genom att plantera träd är inte i sig självt tillräckligt i kampen mot klimatförändringar. Product Carbon Footprint (PCF) omfattar alla produktrelaterade utsläpp av växthusgaser som inträffar tills produkten lämnar BASF:s  Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för  2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Diagram som visar CO2 i gram/kWh för olika energikällor.